Trường Đại học Sư phạm Hồ Nam nằm trên quê hương của Chủ tịch Mao Trạch Đông là một trường lớn của Trung Quốc, là một trong số 211 “công trình” mạnh toàn diện thuộc Chính phủ Trung Quốc. Với tấm lòng mến mộ chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ kiệt xuất của nhân loại, và mong muốn được hợp tác với một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học mạnh của Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hồ Nam – Trung Quốc đã quyết định đến thăm và đặt mối quan hệ hợp tác với Trường Đại học Vinh. Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hồ Nam gồm có 8 cán bộ dẫn đầu là ông Lưu Tương Dung, Hiệu trưởng. Đại diện Trường Đại học Vinh có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hợi, Hiệu trưởng Nhà trường và lãnh đạo các khoa, phòng, ban chức năng.
Cuộc hội ngộ diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và hợp tác. Sau phần giới thiệu những nét cơ bản về Trường Đại học Vinh của PGS.TS.Nguyễn Ngọc Hợi, Hiệu trưởng và Trường Đại học Sư phạm Hồ Nam, của ông Lưu Tương Dung, đại diện hai trường đã cởi mở bàn bạc chương trình hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt giúp đỡ lẫn nhau trong việc đào tạo giáo viên dạy học và sinh viên, học sinh học ngôn ngữ. Ngoài chương trình hợp tác trong đào tạo, hai trường còn bàn bạc chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên và tư liệu giảng dạy, nghiên cứu…
Sau thời gian hội đàm sôi nổi và thiết thực, hai trường đã trao đổi kế hoạch sơ bộ thực hiện các đề án hợp tác đã đề ra.