Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2009, dẫn đầu đoàn làm việc của Trường Đại học Vinh là PGS.TS. Phạm Minh Hùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng với Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế TS. Lê Công Thìn, Trưởng khoa Sau Đại học PGS.TS. Nguyễn Trọng Văn đã lên đường thăm và làm việc với các cơ sở đào tạo Lào.
Mở đầu chuyến công tác, Đoàn đã đến làm việc với Sở Giáo dục tỉnh Xiêng Khuang về kế hoạch tuyển sinh năm 2009-2010 và chương trình sinh viên tình nguyện Hè 2009. Lãnh đạo Sở Giáo dục Xiêng Khuang đã tiếp đoàn và báo cáo tình hình liên quan đến các lĩnh vực hợp tác với Trường Đại học Vinh. Trong chương trình bàn về kế hoạch tuyển sinh, Đoàn trường Đại học Vinh đã trao đổi và thống nhất các tiêu chí tuyển sinh và chỉ tiêu cho năm 2009-2010 giành cho sinh viên Lào. Theo đó, năm nay Trường Đại học Vinh có thể tiếp nhận trên 200 em sinh viên mới do Sở Giáo dục tỉnh Xiêng Khuang cử tuyển, các tiêu chí tuyển sinh vẫn như hàng năm đối với các đối tượng học trung học phổ thông, đại học và sau đại học. Đối với chương trình tình nguyện hè 2009, Trường Đại học Vinh sẽ không gửi sinh viên tình nguyện sang Lào vì học sinh, sinh viên Lào phải học hai tháng trong hè; tháng 11 và 12 năm 2009, các em nghỉ học để phục vụ Sea Games.
Tiếp theo chương trình làm việc, Đoàn gặp gỡ lãnh đạo và đại diện các ban, ngành thuộc UBND tỉnh Xiêng Khuang. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt những kết quả hợp tác đạt được và chiến lược cho những năm tiếp theo, đại diện UBND tỉnh Xiêng Khuang và Trường Đại học Vinh đã đề cập đến vấn đề tặng huân chương hữu nghị cho Trường Đại học Vinh vì những đóng góp to lớn của Trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào, đặc biệt là cho tỉnh Xiêng Khuang.


Đoàn trường Đại học Vinh tiếp tục làm việc với Trường Cao đẳng Khang Khoảng và Trường Đại học Xu Va Nu Vông. Các bên đối tác đã bàn bạc chương trình hợp tác đào tạo sau đại học cho hai cơ sở đào tạo nói trên nói riêng và cho Lào nói chung được hai trường tuyển và gửi cho Trường Đại học Vinh. Các tiêu chí tuyển sinh cũng được Trường Đại học Vinh thông báo và quán triệt. Đại diện Trường Đại học Vinh đã ký bản ghi nhớ với Trường Cao đẳng Khang Khoảng và Trường Đại học Xu Va Nu Vông. Các đối tác Lào sẽ báo cáo Bộ Giáo dục Lào và xin thiết lập mối quan hệ hợp tác đào tạo với Trường Đại học Vinh. Chương trình hợp tác sẽ được bắt đầu ngay sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Giáo dục Lào.


Cuối cùng, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Sở Giáo dục tỉnh Luang Prabang. Trường Đại học Vinh đã báo cáo tình hình học tập và rèn luyện của các em sinh viên do Sở gửi đào tạo tại Trường trong năm vừa qua. Sở Giáo dục Luang Prabang đánh giá cao công tác đào tạo của Trường Đại học Vinh. Sau khi tổng kết hoạt động năm vừa qua, hai bên đối tác đã bàn bạc kế hoạch hợp tác cho năm tới. Theo đó, Sở Giáo dục Luang Prabang đã thông báo số sinh viên sẽ đăng ký học đại học tại Trường Đại học Vinh năm học 2009-2010.
Chuyến công tác của Đoàn Trường Đại học Vinh rất thành công. Đoàn đã góp phần mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế của Trường Đại học Vinh trong khu vực mà Lào là đối tác truyền thống và cũng là chiến lược của Trường.