Trong học kỳ I năm học 2015-2016 Nhà trường đã xét cấp các chế độ chính sách cho HSSV toàn trường như sau:

- Về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV

Ngày 02/10/2015, Chính phủ có Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Trong khi chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngày 25/11/2015 Nhà trường có Thông báo số 4460/TB-ÐHV để triển khai việc thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV toàn trường năm học 2015-2016. Tại thông báo này Nhà trường đã hướng dẫn cho HSSV về hồ sơ, thủ tục, quy trình về việc thực hiện miễn, giảm học phí đối với HSSV hệ chính quy của Trường Đại học Vinh. Học kỳ I năm học 2015 - 2016, Nhà trường đã thực hiện miễn, giảm học phí cho 1.229 SV với số tiền là 3.924.800.000 đồng và 81 HS trường Trung học phổ thông Chuyên với số tiền là 95.917.500 đồng. Đợt 1, tổng toàn trường miễn, giảm  1.310 HS,SV với số tiền là 4.020.717.500 đồng. Nhà trường đang tiếp tục thu nhận hồ sơ cho các đối tượng mới được bổ sung theo Nghị định mới.

- Về trợ cấp xã hội

Đối tượng: Sinh viên tàn tật mất sức lao động 41% trở lên theo kết quả của hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh; sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nguồn chu cấp thường xuyên; sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình định cư tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ; sinh viên hộ đói có giấy chứng nhận cấp tỉnh.

+ Số lượng: Trợ cấp cho 692 sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng trên, với số tiền là:574.080.000 đồng.

- Về chế độ cử ttuyển

Nhà trường đã cấp 48 suất học bổng và trợ cấp cho sinh viên thuộc đối tượng cử tuyển với tổng số tiền 963.030.000 đồng.

- Về học bổng khuyến khích học tập

Nhà trường đã cấp học bổng khuyến khích học tập cho 1.009 sinh viên, thành tiền 3.096.200.000 đồng và 189 học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên, thành tiền 307.350.000 đồng. Tổng toàn trường học kì I năm học 2015 – 2016 đã cấp 1.198 suất, số tiền là 3.403.550.000 đồng.

- Về hỗ trợ chi phí học tập

Nhà trường đã cấp 190 suất hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên với tổng số tiền là 1.262.700.000 đồng.

- Về sinh hoạt phí cho lưu học sinh

Nhà trường đã cấp tiền sinh hoạt phí cho 192 lưu học sinh Lào theo hiệp định với số tiền1.194.000.000 đồng.

Tổng kinh phí Nhà trường đã chi cho chế độ chính sách đối với HS,SV học kỳ I năm học 2015 - 2016 là: 11.418.077.500 đồng.

Ngoài kinh phí trên, từ đầu năm học đến nay Nhà trường cũng đã khai thác các nguồn học học bổng tài trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp và xét cấp cho 141 HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi với tổng số tiền gần 386.000.000 đồng.

Hiện nay, Nhà trường đang chờ Thông tư hướng dẫn của liên bộ thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, khi có Thông tư Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện cho các đối tượng mới được bổ sung trong Nghị định.

Lễ trao học bổng cho HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập

 

Lễ trao học bổng cho HS,SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi

Phòng CTCT-HSSV