Trường Đại học Vinh luôn coi trọng công tác chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên (HSSV) và luôn đảm bảo nguồn kinh phí để tổ chức  xét cấp cho HSSV theo đúng quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, Nhà trường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với HSSV về học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển… đảm bảo đúng đối tượng.
        Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-ĐHV ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành chế độ chính sách đối với sinh viên hệ chính quy tập trung tại Trường Đại học Vinh giai đoạn 2011-2015, ngày 05 tháng 12 năm 2012, dưới sự chủ trì của PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Hội đồng chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên đã họp và thống nhất về đối tượng, chỉ tiêu cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí , cử tuyển học kỳ I năm học 2012-2013 cho học sinh, sinh viên toàn trường. Kết quả như sau:
        1. Về trợ cấp xã hội
        - Đối tượng: Sinh viên tàn tật mất sức lao động 41% trở lên theo kết quả của hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh; sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nguồn chu cấp thường xuyên; sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình định cư tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ; sinh viên hộ đói có giấy chứng nhận cấp tỉnh.
       - Số lượng: Trợ cấp cho 522 sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng trên, với số tiền là: 432.480.000 đồng (bốn trăm ba hai triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
       2. Về chế độ cử tuyển
       Nhà trường đã cấp 134 suất học bổng và trợ cấp cho sinh viên thuộc đối tượng cử tuyển với tổng số tiền 1,565,334,000 đồng (một tỷ, năm trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi bốn nghìn đồng).
        3. Về học bổng khuyến khích học tập
        Nhà trường đã cấp học bổng khuyến khích học tập cho 1.126 sinh viên hệ chính quy với số tiền là: 2.232.675.000 đồng (hai tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm bảy lăm nghìn đồng).
        4. Về thưởng khuyến khích học tập
        Nhà trường thưởng khuyến khích học tập cho 11 sinh viên hệ vừa học vừa làm (hệ E) với số tiền 2.750.000 đồng (hai triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
        5. Về chế độ chính sách đối với học sinh Trường THPT Chuyên
        - Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 335 học sinh Trường THPT Chuyên với số tiền là: 401.625.000 đồng (bốn trăm linh một triệu, sáu trăm hai lăm nghìn đồng).
        -  Xét miến giảm học phí cho  học sinh Trường THPT Chuyên với số tiền là: 182.970.000đồng (một trăm tám hai triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng).
         Như vậy, tổng số tiền Nhà trường đã chi cho chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2012-2013 là: 4,817,834,000 đồng (bốn tỷ, tám trăm mười bảy triệu, tám trăm ba mươi tư nghìn đồng). Học sinh, sinh viên nhận tiền học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội tại phòng Kế hoạch - Tài chính từ ngày 25 tháng 12 năm 2012.
         Ngoài kinh phí trên, từ đầu năm học đến nay Nhà trường đã khai thác các nguồn học học bổng tài trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp và xét cấp cho 158 HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi với tổng số tiền gần 620.000.000 đồng (sáu trăm hai mươi triệu đồng). Đồng thời, Nhà trường cũng phối hợp với Ngân hàng cổ phần Bắc Á chi nhánh Nghệ An hỗ trợ thường xuyên 108.000.000/năm (một trăm linh tám triệu đồng) cho 28 HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ thuộc Câu lạc bộ “Mái ấm Trường Vinh”.
 
Danh sách cụ thể như sau:
Lê Hằng - Minh Thu