Cùng với các hoạt động chính trị tư tưởng, tổ chức, quản lý các hoạt động học tập, rèn luyện, an ninh trật tự trường học, trong nhiều năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, việc thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên (HSSV) đã được đảm bảo đẩy đủ, kịp thời và chính xác. Trường Đại học Vinh luôn duy trì nguồn kinh phí để chi trả cho HSSV thuộc các đối tượng: miễn giảm học phí, trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập theo đúng quy định của Chính phủ và của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 
1. Về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV
Ngày 15 tháng 7 năm  2013, Chính phủ có Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ- CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; theo đó từ năm học 2013 – 2014 việc miễn, giảm học phí của sinh viên được thực hiện tại cơ sở giáo dục đại học. 
Ngày 30/5/2014, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP;
Trong thời gian chờ đợi Thông tư hướng dẫn của Bộ, để kịp thời động viên hỗ trợ cho HSSV thuộc diện chính sách, ngày 28/10/2013 Nhà trường đã có Hướng dẫn số 3430/TB-ÐHV để triển khai việc thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV toàn trường năm học 2013 – 2014; sau khi có Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC, Nhà trường đã có hướng dẫn số 3185/HD-ĐHV cho HSSV về hồ sơ, thủ tục, quy trình về việc thực hiện miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Vinh. Trong phiên họp ngày 12/12/2014, Hội đồng chính sách của Nhà trường đã xét cho 1.360 HS,SV được miễn học phí và 96 HS,SV được giảm học phí 50%. Tổng thành tiền miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2014 – 2015 là:  4.094.852.500 đồng.
 
2. Về trợ cấp xã hội
Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội gồm: Sinh viên tàn tật mất sức lao động 41% trở lên theo kết quả của hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh; sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nguồn chu cấp thường xuyên; sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình định cư tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ; sinh viên hộ đói có giấy chứng nhận cấp tỉnh. Theo đó, trong học kỳ I, Nhà trường đã xét cho 627 sinh viên hệ chính quy được hưởng trợ cấp xã hội với số tiền là: 519.000.000 đồng.
 
 
3. Về chế độ cử tuyển
Sinh viên được Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cử đến Trường Đại học Vinh học tập trong khuôn khổ chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo phân phối hàng năm (gọi là sinh viên Cử tuyển). Nhà trường cấp 64 suất học bổng và trợ cấp cho sinh viên thuộc đối tượng cử tuyển với tổng số tiền 1,565,334,000 đồng.
 
 
4. Về học bổng khuyến khích học tập
 Kịp thời động viên, khích lệ HSSV toàn trường trong học tập và rèn luyện, Nhà trường đã xét cấp 1050 suốt học bổng khuyến khích học tập cho 872 sinh viên và 178 suất cho học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên với tổng số tiền cấp học bổng học kì I năm học 2014 – 2015 là: 2,619,300,000 đồng.
 
Như vậy, tổng số tiền Nhà trường đã chi cho chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên trong học kỳ I năm học 2014 - 2015 là: 8,798,486,500 đồng.
 
Ngoài kinh phí trên, từ đầu năm học đến nay, Nhà trường đã khai thác và tiếp nhận các nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân tài trợ. Xét cấp hơn 200 suất học bổng tài trợ cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi với tổng số tiền hơn 1 tỷ đông.  Đồng thời, Nhà trường cũng phối hợp với Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 hỗ trợ thường xuyên 152,000,000 đồng/năm cho 39 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ thuộc Câu lạc bộ “Mái ấm Trường Vinh”.
 
Học sinh, sinh viên là con em dân tộc thiểu số, con thương binh, con gia đình có công với cách mạng, con mồ côi, HSSV tàn tật, HSSV có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm và dành những tình cảm, trách nhiệm để chăm sóc. Điều đó thể hiện đạo lý và nghĩa cử truyền thống của dân tộc ta là “uống nước nhớ nguồn” “đền ơn đáp nghĩa” “lá lành đùm lá rách”. Hằng năm, Nhà trường đều dành nguồn ngân sách hàng chục tỷ đồng để kịp thời chi trả cho HSSV thuộc các đối tượng trên. Với các hoạt động hỗ trợ thiết thực, huy đông được nhiều nguồn lực để trợ giúp, chăm lo cho HSSV đã góp phần động viên cả vật chất lẫn tinh thần để các em yên tâm phấn đấu học tập, rèn luyện dưới mái nhà Đại học Vinh thân yêu.
                                                                                                                                Đặng Thu