Thực hiện kế hoạch và chương trình công tác năm học, ngày 28 tháng 11 năm 2014, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Hội nghị công tác học sinh, sinh viên (HSSV) và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học năm học 2014 - 2015. Đây là Hội nghị thường niên của Nhà trường nhằm đánh giá, tổng kết công tác công tác HSSV và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới. Đồng thời, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý HSSV của Nhà trường.

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu, khách mời có các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chuyên trách của Phòng PA83 Công an tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo Công an thành phố Vinh; Công an các phường Bến Thủy, Trường Thi, Trung Đô; Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc; Công an các xã Nghi Ân, Nghi Phong huyện Nghi Lộc và phóng viên báo Công an Nghệ An cũng tới dự và đưa tin. Về phía Trường Đại học Vinh, có PGS.TS. Ngô Đình Phương, UVBTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Trưởng các phòng ban chức năng, trung tâm, trạm; Trưởng các khoa đào tạo và cán bộ làm công tác quản lý HSSV của Nhà trường.
 
Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ về công tác HSSV và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học tại Trường Đại học Vinh; các báo cáo tham luận, các trao đổi, thảo luận của các đơn vị Công an và đại biểu tham dự Hội nghị. Hội nghị đã thẳng thắn đánh giá, khẳng định những mặt mạnh, ưu điểm và những tồn tại trong công tác HSSV và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học của Nhà trường và các đơn vị có liên quan trong thời gian vừa qua. Đồng thời, kiến nghị đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện công tác tốt hơn trong thời gian tới. 
 
Tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã kết luận các vấn đề được đề xuất trong Hội nghị và đánh giá cao sự chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị Công an cũng như ghi nhận những đóng góp to lớn của các phòng ban chức năng trong việc thực hiện công tác HSSV, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian qua. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các  đơn vị liên quan và yêu cầu thực hiện tốt hơn nữa để góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.
 
Một số hình ảnh về Hội nghị
 
 
PGS.TS. Ngô Đình Phương, UVBTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
chủ trì và điều hành Hội nghị
 
 
ThS. Hoàng Ngọc Diệp, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và HSSV 
đọc “Báo cáo Tổng kết công tác HSSV và công tác An ninh trường học năm học 2013 - 2014 và phương hướng công tác năm học 2014 - 2015”