Quy trình nhập học khoa học, sự hướng dẫn cụ thể, tận tình của cán bộ, thầy cô và sinh viên tình nguyện đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tân họcviên làm thủ tục nhanh chóng, chính xác, an toàn, đảm bảo đúng quy định. Có 597 học viên thuộc 24 chuyên ngành đào tạo đến nhập học trong ngày đầu tiên chiếm tỷ lệ  92% trên tổng tổng số học viên trúng tuyển đợt này. Trong các ngày tiếp theo, Nhà trường giao cho phòng CTCTHSSV và các đơn vị liên quan vẫn tiếp tục nhập học bổ sung cho một số học viên đến muộn.

            Buổi chiều cùng ngày, các tân học viên được học nội quy, quy chế  với các nội dung quan trọng như:  Quy chế quản lý học viên (quyền lợi và nghĩa vụ, hệ thống tổ chức, công tác quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính, khen thưởng và kỷ luật, các kênh trao đổi thông tin);  Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ(chương trình học, đăng ký học, lịch học, điều kiện tốt nghiệp); Quy chế thi và tổ chức thi, lịch thi, điểm thi, đăng nhập hệ thống quản lý… Phòng Công tác Chính trị và học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã phối hợp, trực tiếp triển khai tại buổi học.

            Trong không khí phấn khởi của đầu năm học mới, Nhà trường tin tưởng các tân học viên khóa 23 sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của Nhà trường.

 

Đặng Thu