Thực hiện Kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2015, trong các ngày 10, 11 và ngày 12 tháng 4 năm 2015, Trường Đại học Vinh đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt I năm 2015.
 
 
Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt I năm 2015 được tổ chức tại 3 điểm thi với tổng số 503 thí sinh tham dự trên tổng số 536 thí sinh đăng ký dự thi (chiếm tỷ lệ 94%): Tại điểm thi Trường Đại học Vinh có 373 thí sinh dự thi vào 19 chuyên ngành đào tạo; Tại điểm thi Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An có 56 thí sinh dự thi vào 03 chuyên ngành; Tại điểm thi Trường Đại học Sài Gòn có 73 thí sinh dự thi vào 05 chuyên ngành. 
 
 
Trước đó Trường Đại học Vinh đã làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho kỳ thi như: tổ chức học các chuyên đề bổ sung cho thí sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm, y tế; ban hành các quyết định thành lập Hội đồng, tiểu ban, điều động cán bộ coi thi, làm nhiệm vụ thi; công tác làm đề, quản lý, in, sao đề thi cũng được thực hiện theo chế độ bảo mật đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, phối hợp với lực lượng thanh tra, giám sát, công an để tổ chức tốt công tác coi thi và đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi. 
 
Hội đồng tuyển sinh tại 3 điểm thi đã làm việc nghiêm túc, đảm bảo kỳ thi diễn ra trật tự, an toàn và đúng quy chế. 
 
                                                                                                                          Phòng CTCTHSSV