Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh và kế hoạch đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Vinh năm 2010. Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh hệ đại học hệ vừa làm vừa học (VLVH) như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh và môn thi:
* Ngành Kế toán: Tuyển đối tượng đã tốt nghiệp Trung cấp Kinh tế.
Thi 3 môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lý thuyết Hạch toán kế toán, Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ.
- Thời gian học: 3 năm
* Đối với ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng: Tuyển đối tượng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.
- Thi 3 môn: Toán, Vật lý, Hoá học.
- Thời gian học: 4 năm
* Đối với ngành Quản lý đất đai: Tuyển đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thi 3 môn: Toán, Hoá học, Sinh học.
- Thời gian học: 4 năm
2. Chế độ ưu tiên:
     Áp dụng như tuyển sinh đai học hệ chính quy gồm: Con thương binh, con liệt sỹ, con bệnh binh, bản thân là thương binh, bệnh binh, người dân tộc thiểu số, công tác ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thí sinh thuộc diện ưu tiên cần có giấy xác nhận của cơ quan có thầm quyền, nộp cùng hồ sơ dự tuyển.
3. Địa điểm học tập : Trường Đại học Vinh
4. Hồ sơ: Theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Trường Đại học Vinh phát hành.
5. Địa điểm mua và nộp hồ sơ:
Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Nghệ An.
Địa chỉ: Số 247, đường Lê Duẩn - Tp Vinh - Nghệ An.
Điện thoại:   038 3556 357   -    DĐ: 0934 352 666
                                                                                                 KT/ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                            (Đã kí)

                                                                                      PGS-TS Thái Văn Thành