(SVVN) Hơn 10 năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động đã ngày càng phát triển mạnh mẽ, đem lại hiệu quả, thiết thực.
          Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện, tính tích cực xã hội, tăng cường giáo dục ý thức cộng đồng, động viên, tổ chức cho đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
          Phong trào thanh niên tình nguyện hằng năm mà đỉnh cao là chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện Hè, chính là sự nối tiếp truyền thống cách mạng vẻ vang của các phong trào diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, phong trào "Tây tiến", phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong", phong trào thi đua vượt mức kế hoạch... của các thế hệ cha anh đi trước đã thu hút hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên cả nước tham gia với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần "lên rừng, xuống biển" đem sức thanh xuân phụng sự Tổ quốc và cộng đồng.
         Với phương châm: "Sáng tạo, hiệu quả, an toàn", phong trào thanh niên tình nguyện và chiến dịch Hè tình nguyện 2012 với chủ đề "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" sẽ là cơ hội và điều kiện để các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đảm nhận các dự án, công trình, phần việc thanh niên. Bên cạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ, Đoàn còn tổ chức các đội hình về các địa phương, vùng sâu, vùng xa, đội hình tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào để  tham gia cùng địa phương xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, tuyên truyền phổ biến pháp luật, phổ cập tin học cho nhân dân và thanh thiếu nhi, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phát thuốc và khám chữa bệnh, hiến máu nhân đạo, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong nông nghiệp, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tiếp sức mùa thi, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng, phụng dưỡng người có công, và nhiều công trình an sinh xã hội khác... Những việc làm ý nghĩa này đã khắc họa hình ảnh đẹp của giới trẻ hôm nay đó là sự nhiệt huyết, là ý thức trách nhiệm với đất nước, cộng đồng đã và đang được phát huy trong thời kỳ mới.
         Để phong trào thanh niên tình nguyện ngày càng thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức và được tổ chức rộng khắp, toàn diện, bên cạnh sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, các cấp bộ Đoàn cần triển khai kế hoạch cụ thể, bám sát đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; kế hoạch triển khai phải chi tiết cả về thời gian và cho từng nội dung hoạt động, đồng thời, phải được triển khai đến được đông đảo đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn cần nghiên cứu lựa chọn những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội của địa phương, đơn vị để đăng ký đảm nhận và tổ chức triển khai thực hiện, khẳng định tính xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn thanh niên.
          Phong trào thanh niên tình nguyện và chiến dịch Hè tình nguyện của thanh niên, học sinh, sinh viên đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, là môi trường để các bạn trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Chính vì vậy, có thể khẳng định, phong trào thanh niên tình nguyện thực sự là trường học thực tiễn giáo dục thanh niên có hiệu quả mà tổ chức Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Nguyễn Huy Lộc