Ngày 18 tháng 10 năm 2010, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký Quyết định số 2505/ĐHV-CTCT HSSV về việc khen thưởng cho 25 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc và 354 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi năm học 2009 - 2010. Lễ tuyên dương sinh viên Xuất sắc và sinh viên Giỏi sẽ được Nhà trường long trọng tổ chức cùng với Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 51 vào lúc 19h00', ngày 28 tháng 10 năm 2010, tại Sân khấu A4. (Danh sách sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi năm học 2009 - 2010 xem tại file đính kèm)

DanhsachSVxuatsac2009-2010_102610164001.doc