Ngày 21 tháng 5 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số: 1896/QĐ-BGDĐT về việc giao cho Trường Đại học Vinh đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và Kinh tế nông nghiệp nâng tổng số các ngành đào tạo cử nhân và kỹ sư của Nhà trường lên 48 ngành.
 
 
 
Lễ tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi hằng năm - hoạt động tôn vinh những sinh viên giỏi của Trường Đại học Vinh
 
            Trong quá trình đa ngành hoá, Trường Đại học Vinh đã triển khai đào tạo nhiều ngành cử nhân, kỹ sư mới. Đồng thời tổng kết, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức quản lý đào tạo và chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất để tiếp tục mở những ngành nghề mới phù hợp với khả năng của Nhà trường và đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú của thế giới việc làm. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông sẽ do khoa Xây dựng Trường Đại học Vinh trực tiếp quản lý và tổ chức đào tạo. Để chuẩn bị cho việc mở mã ngành này, trong 5 năm qua, Trường Đại học Vinh đã xây dựng đề án, tuyển chọn cán bộ, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải tại các trường đại học chuyên ngành về giao thông vận tải của Việt Nam và của các nước trong khu vực. Trường Đại học Vinh đã sẵn sàng và quyết tâm tổ chức đào tạo tốt nhất ngành mới này - một ngành được dự báo sẽ là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay.
            Ngành Kinh tế nông nghiệp là ngành mới của khoa Nông Lâm Ngư, nâng tổng số các ngành đào tạo của khoa Nông Lâm Ngư lên 4 ngành. Trường Đại học Vinh đã có bề dày 20 năm kinh nghiệm trong đào tạo các lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư và được các đơn vị, công ty, doanh nghiệp tuyển dụng (kể cả doanh nghiệp ở nước ngoài) đánh giá là một trong những đơn vị đào tạo có uy tín nhất trên các lĩnh vực này. Hằng năm, 100% sinh viên tốt nghiệp từ các ngành này đều được các doanh nghiệp tuyển dụng, trong đó nhiều em đã được tuyển dụng khi còn chưa tốt nghiệp. Nhiều em đã được nhiều công ty có uy tín tuyển vào làm việc tại Thái Lan, Israel,... Trường Đại học Vinh cũng có bề dày hơn 10 năm trong đào tạo các chuyên ngành về kinh tế. Vì vậy, học ngành Kinh tế nông nghiệp tại Trường Đại học Vinh hứa hẹn mở ra nhiều triển vọng, cơ hội việc làm, thăng tiến cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
            Hiện nay, Trường Đại học Vinh đã có đội ngũ với hơn 120 cán bộ chuẩn bị tham gia giảng dạy cho 2 ngành mới, trong đó có 1 Phó Giáo sư và 7 Tiến sĩ. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012, Trường Đại học Vinh sẽ tuyển nguyện vọng 2 đối với 2 ngành mới này.

Sinh viên Trường Đại học Vinh được học tập và sử dụng công nghệ, thiết bị thí nghiệm hiện đại nhất cả nước

Trường Đại học Vinh - Nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ

Nguyễn Hồng Soa