KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

faculty of political education

Tel: 0383.855.624; Email: kgdct@vinhuni.edu.vn

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 1998, 2004, 2012

1. Giới thiệu chung về khoa

Năm thành lập: 1986     

Số giảng viên: 29

Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 7, TS: 12, ThS: 17

Nhiệm vụ:

    + Đào tạo bậc đại học các ngành:

- Cử nhân Sư phạm Giáo dục chính trị

- Cử nhân khoa học Chính trị, chuyên ngành Chính trị học

   + Đào tạo bậc Thạc sĩ  các chuyên ngành:

- Chính trị học

- Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục chính trị

Hiện nay khoa đang đào tạo trên 150 học viên cao học ở 4 cơ sở: Đại học Vinh, Đại học Sài Gòn, Đại học Đồng Tháp, Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Long An

2. Thông tin về ngành Cử nhân Sư phạm Giáo dục chính trị

2.1. Thời gian đào tạo, văn bằng được cấp, mã ngành và môn xét tuyển

+ Thời gian đào tạo: 4 năm

               + Văn bằng được cấp: Cử nhân sư phạm Giáo dục chính trị

+  Mã ngành: D140205

+ Môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa  hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh

2.2. Những lĩnh vực mà người tốt nghiệp ngành Cử nhân sư phạm Giáo dục chính trị có thể làm việc

               + Giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông;

               + Giảng dạy môn Chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm chính trị cấp huyện;

               + Giảng dạy các môn lí luận chính trị ở các trường Đại học, Cao đẳng và các trường Đảng cấp tỉnh;

              + Làm việc trong các cơ quan quản lý giáo dục, các tổ chức thuộc hệ thống chính trị ( tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, các tổ chức đoàn thể khác);

2.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

              + Học thạc sỹ và tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực chính trị và phương pháp dạy học chính trị;

             + Học các chuyên ngành chuyên sâu như: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính trị học… để giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trường Chính trị cấp tỉnh;

3. Thông tin về ngành Cử nhân Chính trị học

3.1. Thời gian đào tạo, văn bằng được cấp, mã ngành và môn xét tuyển

  +  Thời gian đào tạo: 4 năm

                  + Văn bằng được cấp: Cử nhân khoa học Chính trị, Chuyên ngành Chính trị học

  +  Mã ngành: D310201

  + Môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa; Toán, Văn, Tiếng Anh và Toán, Lý, Hóa

3.2. Những lĩnh vực mà người tốt nghiệp ngành Cử nhân Chính trị học có thể làm việc

                + Làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị các cấp như: trong các ban ngành của tổ chức Đảng cấp tỉnh, cấp huyện; trong tổ chức Đoàn thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện; trong tổ chức hội liên hiệp phụ nữ …;

                   + Nghiên cứu, giảng dạy Chính trị học trong hệ thống trường Đảng, các trường Đại học, Cao đẳng, các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;

                   +  Làm việc trong các tổ chức kinh tế - xã hội; ở các cơ quan lí, nghiên cứu lý luận chính trị;

 3.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

                       + Học thạc sỹ và tiến sĩ khoa học chính trị chuyên ngành chính trị học hoặc các chuyên ngành gần (Hồ Chí Minh học, Chính sách công, Hành chính công, Quan hệ quốc tế,...);

                           + Học văn bằng thứ hai: Sư phạm Giáo dục chính trị và có thể học thêm các ngành về khoa học xã hội như Luật học….;

                 Trong gia đoạn hiện nay, sự lựa chọn các ngành học của khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Vinh - đó là sự lựa chọn thông minh của Bạn - sự lựa chọn của những chính trị gia tương lai

     Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Vinh với truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành, đã khẳng định thương hiệu đào tạo trong khu vực và trong cả nước, phấn khởi chào đón các Bạn !