Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ Phát triển đào tạo Đại học và Sau Đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông” (Dự án Việt – Nhật), trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức tuyển sinh đi đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Nhật Bản cho năm 2008.