HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 19/2011/HSV
V.v bình chọn danh hiệu
"Sao tháng Giêng" năm học 2011 - 2012
 
 
 
 
Nghệ An, ngày 28 tháng 11 năm 2011

 

                             Kính gửi: Ban Chấp hành các Liên chi hội.
 
            Bình chọn danh hiệu "Sao tháng Giêng" đã trở thành hoạt động truyền thống hàng năm của Hội Sinh viên Việt Nam nói chung và Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh nói riêng. Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2012), Ban Thư ký Hội Sinh viên trường hướng dẫn các Liên chi hội bình chọn danh hiệu "Sao tháng Giêng" năm học 2011 - 2012 như sau:
            1. Đối tượng
            Tất cả sinh viên các khoá 48, 49, 50, 51 thuộc tất cả các hệ, ngành đào tạo của Nhà trường hiện đang học tập tập trung tại Trường.
            2. Tiêu chuẩn
            Sinh viên tham dự bình chọn danh hiệu "Sao tháng Giêng" yêu cầu phải có điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên ; đồng thời đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau đây:
            2.1. Về kết quả học tập, nghiên cứu khoa học:
            Có kết quả học tập năm học 2010 - 2011 đạt từ loại Giỏi trở lên (ưu tiên đối với sinh viên dân tộc thiểu số đạt loại khá trở lên); hoặc đạt từ giải ba trở lên trong các kỳ thi Olympic các môn học các cấp; hoặc có bài viết chuyên ngành được đăng trên tập san của khoa trở lên.
            2.2. Về hoạt động Đoàn, Hội:
Có ít nhất hai năm làm công tác Đoàn, Hội từ cấp chi hội trở lên; đang giữ chức vụ từ bí thư chi đoàn, chi hội trưởng sinh viên trở lên, có đóng góp xuất sắc cho công tác Hội Sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên, đặc biệt là trong Chiến dịch tình nguyện hè 2011. Đồng thời đảm bảo chi đoàn, chi hội không còn bất kỳ khoản nợ tiền nghĩa vụ, đóng góp nào ở Đoàn trường và Hội Sinh viên trường trong các năm học trước. Trong tiêu chuẩn này, sinh viên phải có kết quả học tập đạt loại Khá trở lên.
2.3. Trường hợp đặc biệt:
Những sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc như: có thành tích dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội; dũng cảm bảo vệ, cứu người, tài sản của công dân, của Trường, của Nhà nước; hiến máu tình nguyện từ 5 lần trở lên... hoặc có nỗ lực cố gắng đặc biệt trên các lĩnh vực, trong điều kiện hoàn cảnh đặc biệt được đề nghị bình chọn.
            Ngoài ra, phải đảm bảo không vi phạm nội quy, quy chế học tập, thi cử, xây dựng NSVH của Nhà trường, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường; chưa nhận bất kỳ một hình thức kỷ luật nào.
            Những cá nhân đã được nhận danh hiệu "Sao tháng Giêng" trước đây không được xét lại.
            3. Số lượng
            - Toàn trường bình chọn 62 danh hiệu "Sao tháng Giêng".
            - Căn cứ số lượng sinh viên, số lượng chi hội của Liên chi hội sinh viên các khoa và các CLB, đội, nhóm trực thuộc, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường quyết định phân bổ số lượng danh hiệu "Sao tháng Giêng" năm học 2011 - 2012 được bình chọn cụ thể như sau:

 

- Toán: 3
- ĐTVT: 1
- Luật: 5
- Vật lý: 2
- Nông Lâm Ngư: 2
- Ngoại ngữ: 2
- Hoá: 3
- Kinh tế: 8
- Giáo dục: 2
- Sinh: 3
- Ngữ Văn: 4
- GDQP: 2
- Thể dục: 2
- Lịch sử: 7
- CLB, đội, nhóm: 2
- CNTT: 4
- Địa lý: 4
 
- Xây dựng: 3
- Chính trị: 3
 

 

            4. Tổ chức thực hiện
            - Liên chi hội sinh viên các khoa xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ, Ban Chủ nhiệm khoa, Ban Thường vụ Liên chi đoàn và Trợ lý QLSV khoa, tổ chức họp Ban Chấp hành mở rộng, căn cứ tiêu chuẩn nêu trên để bình chọn "Sao tháng Giêng" năm học 2011 - 2012 theo số lượng được phân bổ. Nộp danh sách kèm theo hồ sơ đề nghị (có dán ảnh) lên Văn phòng Hội Sinh viên trường trước ngày 20/12/2011.
            - Tuyên dương và trao thưởng danh hiệu "Sao tháng Giêng" dịp kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam - 09/01/2012 (có kế hoạch sau).
 
            Bình chọn, tuyên dương và trao thưởng danh hiệu "Sao tháng Giêng" là hoạt động truyền thống hàng năm của Hội Sinh viên trường, nhằm ghi nhận, biểu dương và động viên phong trào học tập, rèn luyện của sinh viên Nhà trường. Đề nghị Ban Chấp hành Liên chi hội sinh viên các khoa khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện.
 
 

 

Nơi nhận:                                          
- TT Hội SV tỉnh Nghệ An (b/c)                               
- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c)
- BTV Đoàn trường (b/c)
- BCN, BT LCĐ, TLQLSV các khoa (p/h)     
- Như k/g (thực hiện)                                           
- Lưu VP Hội SV.
 
TM.BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
Lê Minh Giang