Thông tin chi tiết ở file đính kèm sau:

Phat_dong_150705160954.pdf