HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 72/2012/HSV
 
V.v tăng cường công tác đảm bảo
an ninh trật tự trong trường học
 
 
 
Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

    
                        Kính gửi:
                                        - Ban chấp hành các liên chi hội,
                                        - Các chi hội, Câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên.
 
          Trong thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), công tác tự quản trong sinh viên của Nhà trường đã đạt kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình an ninh học đường có những diễn biến khá phức tạp, gây hoang mang, lo lắng và bức xúc trong sinh viên; tình trạng sinh viên tham gia mạng lưới bán hàng đã cấp có dấu hiệu lừa đảo, sinh viên vi phạm pháp luật, cầm đồ, cắm quán dẫn đến ẩu đả, hành hung... ngày càng nhiều.
          Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm ANTT và công tác tự quản trong sinh viên Hội Sinh viên Trường yêu cầu các đồng chí liên chi hội trưởng, chi hội trưởng và chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm  tập trung làm tốt các nội dung sau:
          1. Đồng chí liên chi hội trưởng phối hợp với Bí thư liên chi đoàn, trợ lý quản lý sinh viên tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền trong các lớp sinh viên về việc thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, Nhà trường về công tác an ninh trong trường học. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, bảo đảm các quyền lợi, nghĩa vụ và giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của sinh viên; Phối hợp tăng cường công tác đảm bảo an ninh học đường, tập trung vào việc giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên; Phát huy vai trò của đội thanh niên xung kích của khoa để tăng cường cảnh giác với những biểu hiện nghi ngờ có liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức lối sống trong sinh viên, nâng cao tính tự giác, kỷ luật của sinh viên.
          2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và động cơ học tập, hoài bão cho sinh viên; Nắm bắt kịp thời diễn biến tâm lý của sinh viên, xử lý và báo cáo kịp thời tới các phòng ban chức năng những trường hợp vi phạm pháp luật, lệch lạc về đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, giao lưu, kết nghĩa, phong trào sinh viên tình nguyện..., để tập hợp rộng rãi sinh viên tham gia các phong trào, tạo môi trường lành mạnh và điều kiện thuận lợi để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên trong toàn trường.
          3. Nghiêm cấm sinh viên tham gia và cổ vũ các hoạt động đua xe trái phép; tàng trữ và sử dụng các chất ma túy, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ nhân các ngày lễ, Tết... Nghiêm cấm việc hình thành các tổ chức trái phép trong sinh viên và tham gia các hoạt động chính trị trái pháp luật, truyền đạo trái phép; Không tàng trữ, sử dụng các ấn phẩm văn hoá độc hại, đồi trụy, vũ khí, vật liệu nổ...
         4. Đề nghị các bạn sinh viên có nhu cầu làm thêm để trang trải cho cuộc sống nên tìm hiểu thật kỹ công việc trước khi làm, đặc biệt nên đến những trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín để được tư vấn và đảm bảo quyền lợi chính đáng. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp là những địa chỉ tin cậy cho các bạn sinh viên trong việc hỗ trợ, tư vấn và giới thiệu việc làm. Không tham gia và giới thiệu bạn bè tham gia các hình thức bán hàng đa cấp, tập huấn kỹ năng mềm dưới hình thức đa cấp. Tăng cường cảnh giác và kịp thời báo cáo tới các phòng ban chức năng những hiện tượng lừa đảo, vi phạm pháp luật của sinh viên.
         5. Các bạn sinh viên không nên đi lại một mình ở những nơi vắng vẻ, ít người qua lại, tránh tình trạng bị cướp tài sản và những nguy hiểm khác.
 
         Nhận được Công văn này, đề nghị các liên chi hội, chi hội, các câu lạc bộ, đội, nhóm thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.
 

 

Nơi nhận:                              
- Đảng ủy, BGH Nhà trường (b/c);   
- Đoàn TN (b/c);
- Các đơn vị liên quan (p/h);
- Như kính gửi (t/h);
- Lưu VP Hội.
 
TM.BAN CHẤP HÀNH HỘI SV TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Lê Minh Giang