Lưu ý:

- Danh sách cụ thể xem ở file đính kèm.

- 19h30’ ngày 29/02/2016: các lớp có lịch học thứ 2; 4; 6 sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên (bao gồm cấp độ 1: 15 lớp; cấp độ 2: 03 lớp) .

- 19h30’ ngày 01/03/2016: các lớp có lịch học thứ 3; 5; CN bắt đầu buổi học đầu tiên (bao gồm cấp độ 1: 03 lớp).

- Phòng học sẽ cập nhật trước ngày 23/02/2016, sinh viên chủ động theo dõi trên website và trang cá nhân.

- Những sinh viên hoãn học hoặc có nguyện vọng chuyển lịch phải có lý do chính đáng và nộp đơn kèm theo tại Trung tâm Đào tạo liên tục trước ngày 27/02/2016.

- Những sinh viên đã hoàn thành 2 học phần tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 đạt từ điểm D trở lên (tính đến ngày 19/02/2016) nhưng chưa đăng ký học ôn hoặc đăng ký thi theo quy định đề nghị đến nộp lệ phí dự thi tại phòng thu học phí (sảnh nhà B2) hoặc nộp lệ phí ôn tập tại Trung tâm Đào tạo liên tục tầng 1 nhà A0 (cạnh phòng họp A nhà A0) trường Đại học Vinh, chậm nhất 16h00 ngày 29/02/2016.

- Những trường hợp đăng ký học bổ sung sau ngày 18/02/2016 sẽ được cập nhật danh sách lớp sau ngày 29/02/2016.

Chi tiết liên hệ: 0383.733666; 038.3855452 số máy lẻ 399 hoặc 0983.488.296 (Cô Đinh Thị Quỳnh Mai).

lop dh cap do 1 thu 246 thang 022016.xls 

lop dh cap do 1 thu 35cn thang 022016.xls

lop dh cap do 2 thu 246 thang 022016.xls