Lịch phỏng vấn và tuyển dụng sinh viên các ngành: NTTS, Nông học và Khuyến nông & PTNT thuộc khoa Nông Lâm Ngư của các Công ty, Tập đoàn năm 2015

Lịch phỏng vấn và tuyển dụng sinh viên các ngành: NTTS, Nông học và Khuyến nông & PTNT thuộc khoa Nông Lâm Ngư của các Công ty, Tập đoàn năm 2015

LỊCH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG  SINH VIÊN NGÀNH NÔNG HỌC, KHUYẾN NÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, KHOA NÔNG LÂM NGƯ NĂM 2015
 
TT Tên công ty Thời gian
phỏng vấn
Địa điểm
phỏng vẩn
Đối tượng
phỏng vấn
Ghi chú
 
1
 
  Công ty Hải Nguyên
 
7h30, ngày 22 tháng 05
 
Nhà A5 cơ sở 2
Sinh viên K52 ngành: Nông học, Khuyến nông và PTNT
 Nuôi trồng thủy sản
Số lượng: 15-20
 
 
2
 
Tập đoàn UP GROUP
 
7h30, ngày 26 tháng 05
 
Nhà A5 cơ sở 2
Sinh viên K52 ngành Nuôi trồng thủy sản Số lượng: không hạn chế
 
3
Công ty TNHH GROBEST INDUSTRIAL VIỆT NAM  
13h30, ngày 30 tháng 05
 
Nhà A5 cơ sở 2
Sinh viên K52 ngành: Nuôi trồng thủy sản  
 
4
 
Công ty VIETBIM VIỆT NAM
 
Đầu tháng 06
 
Nhà A5 cơ sở 2
Sinh viên K52 ngành Nuôi trồng thủy sản  
5 Công ty LDHH thức ăn thủy sản Việt Hoa Đầu tháng 6 Nhà A5 cơ sở 2 Sinh viên K52 ngành: Nông học, Khuyến nông và PTNT, Nuôi trồng thủy sản Số lượng: 20
Lương 11-15 triệu/tháng
6 Lịch phỏng vấn của tập đoàn CP Việt Nam, Công ty Thông Thuận, Công ty Nông Hữu,  Sẽ thông báo cụ thể sau   Sinh viên K52 ngành: Nông học, Khuyến nông và PTNT, Nuôi trồng thủy sản  
 
                                                                    
 

  Nghệ An, ngày 18 tháng 05 năm 2015
TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA
TRƯỞNG KHOA
 
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh