Vừa qua, nhà trường đã có công văn số: 3177/ ĐHV- CTCTHSSV của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc kiểm tra đối chiếu văn bằng tốt nghiệp THPT và Cao đẳng.  Tuy nhiên, sau thời gian gian quy định vẫn còn nhiều sinh viên chưa nghiêm chỉnh thực hiện. Trường đề nghị các khoa thông báo cho các sinh viên có tên sau đến phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên đối chiếu bằng trước ngày 15/4/2012. Sau thời hạn trên mà sinh viên không thực hiện việc đối chiếu bằng, nhà trường sẽ có quyết định tạm ngừng học.
     Danh sách sinh viên chưa thực hiện kiểm tra, đối chiếu văn bằng:
 

 

TT
Họ tên
Ngày sinh
Ngành học
Ghi chú
1.          
Tôn Thị Kim Cúc
20/06/92
CN Tiếng Anh
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
2.          
Nguyễn Thị Linh Nhâm
10/10/92
CN Tiếng Anh
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
3.          
Phạm Thị Ngọc Mai
05/05/92
CN Tiếng Anh
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
4.          
Nguyễn Thị Quỳnh
13/08/91
CN Tiếng Anh
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
5.          
Nguyễn Hoàng Khánh
30/03/90
CN Tin học
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
6.          
Lê Văn Hùng
19/08/90
CN Tin học
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
7.          
Nguyễn Hoàn Nam
26/08/90
CN Tin học
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
8.          
Lương Hữu Đức
20/08/92
CN Tin học
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
9.          
Nguyễn Hoàn Anh
20/03/92
CN Tin học
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
10.      
Phạm lý Huỳnh
01/06/92
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
11.      
Đậu Ngọc Hiệp
29/08/89
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
12.      
Nguyễn Minh Hiển
14/09/91
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
13.      
Nguyễn Đăng Hà
12/06/91
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
14.      
Thái Văn Hùng
10/08/90
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
15.      
Lô Quang Dũng
12/02/92
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
16.      
Dương Đình Cường
20/12/92
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
17.      
Trần Tùng
 
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
18.      
Phạm Văn Chiến
13/02/89
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
19.      
Tôn Thất Hải
18/08/83
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
20.      
Nguyễn Thanh Hùng
19/12/85
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
21.      
Hoàng Minh Trí
30/07/92
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
22.      
Hoàng Thị Thoan
12/11/92
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
23.      
Bùi võ Tiến
12/12/92
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
24.      
Đào Quang Dũng
12/02/93
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
25.      
Vương Gia Toàn
25/06/92
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
26.      
Hồ Viết Thắng
17/04/92
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
27.      
Nguyễn Xuân Trường
 
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
28.      
Bùi Việt Tuấn
 
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
29.      
Nguyễn Anh Tuấn
 
Kỹ sư CNTT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
30.      
Bùi Thị Anh Thơ
25/11/92
SP Tin học
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
31.      
Trần Văn Khanh
12/06/91
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
32.      
Lê Văn Hóa
16/02/91
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
33.      
Nguyễn Thành Công
06/12/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
34.      
Nguyễn Thị Lộc
04/10/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
35.      
Lim Thị Hà
23/10/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
36.      
Phan Văn Hướng
02/03/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
37.      
Lê Thị Hằng
29/03/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
38.      
Nguyễn Thị Long
04/07/91
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
39.      
Phạm Thị Kiều Anh
01/10/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
40.      
Phạm Thị Hậu
10/10/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
41.      
Vũ Huyễn Trang
24/04/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
42.      
Phạm Xuân Thành
28/08/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
43.      
Khương Thị Thương
11/08/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
44.      
Nguyễn Đình Vĩnh
06/02/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
45.      
Mai Quỳnh Trang
12/06/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
46.      
Phạm Minh thư
30/08/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
47.      
Nguyễn Thị Thu
04/01/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
48.      
Phùng Thị Thuần
18/08/92
Chính trị - Luật
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
49.      
Phan Văn Dũng
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
50.      
Nguyễn Đức Anh
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
51.      
Mai Quốc Bảo
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
52.      
Đặng Đình Diệm
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
53.      
Trịnh Văn Dương
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
54.      
Nguyễn Trinh Đức
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
55.      
Võ Trí Lĩnh
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
56.      
Nguyễn Văn Mạnh
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
57.      
Trần Văn Hưởng
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
58.      
Bùi HảI Nam
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
59.      
Lê Bá Quyết
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
60.      
Trần Ngọc Anh
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
61.      
Trần Công Thức
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
62.      
Nguyễn Song Toàn
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
63.      
Đặng Hữu Thái
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
64.      
Nguyễn Trọng Thuần
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
65.      
Nguyễn Đình Thân
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
66.      
Đặng Đức Tân
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
67.      
Phạm Khắc Đoàn
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
68.      
Nguyễn Lâm Vương
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
69.      
Nguyễn Minh Đức
 
ĐTVT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT,
70.      
Lô Thị Thảo
 
GD Mầm non
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
71.      
Võ Mạnh Như
29/05/92
GD Tiểu học
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
72.      
Đoàn Thanh Liêm
 
GDCT-GDQP
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
73.      
Hoàng Khắc Đức
26/03/92
Kỹ sư CNTP
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
74.      
Đoàn Thị Yến
22/10/92
Kỹ sư CNTP
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
75.      
Nguyễn Xuân Vụ
15/01/87
SP Hóa hóa
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
76.      
Nguyễn Nhất Nam
19/08/92
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
77.      
Hoàng Trọng Nghĩa
05/02/92
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
78.      
Chu Thị Quỳnh
07/05/91
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
79.      
Đậu Khắc Bảo
15/11/92
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
80.      
Trần Thị Hương Giang
20/11/92
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
81.      
Nguyễn Tuấn Anh
11/12/91
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
82.      
Hà Phương Thảo
16/09/92
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
83.      
Phan Anh Tuấn
29/12/92
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
84.      
Nguyễn Thị Thanh Trang
14/08/92
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
85.      
Nguyễn Thị Tín
28/08/92
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
86.      
Nguyễn Ngọc Trung
03/07/92
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
87.      
Nguyễn Thị Hoài Thương
01/07/92
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
88.      
Phạm Thị Thanh
08/07/92
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
89.      
Lê Khắc Tình
26/06/92
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
90.      
Trần Ngọc Tú
01/11/92
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
91.      
Lê Thu Thảo
27/05/92
Kế toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
92.      
Uông Tuấn Anh
26/12/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
93.      
Nguyễn T. Hương Giang
20/9/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
94.      
Trần Thị Ngân
24/07/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
95.      
Phạm Đức Anh
06/10/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
96.      
Đặng Thị Hồng Nhung
04/11/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
97.      
Hoàng Văn Minh
12/01/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
98.      
Thái Thị Hồng Nhung
15/05/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
99.      
Trần Việt Đức
11/11/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
100. 
Nguyễn Trọng Đức
25/12/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
101. 
Doãn Thị Thanh Nhung
10/10/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
102. 
Võ Thị Hằng
27/7/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
103. 
Nguyễn Tất Hiếu
18/8//92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
104. 
Hoàng Thị Hồng
23/02/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
105. 
Lê Thị Hà
18/03/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
106. 
Đinh Văn Lượng
06/03/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
107. 
Nguyễn Đình Nam
24/04/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
108. 
Nguyễn Hồng Quân
30/01/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
109. 
Ngô Thị Thanh
04/06/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
110. 
Nguyễn Văn Thông
18/02/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
111. 
Nguyễn Hữu Thắng
16/07/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
112. 
Hoàng Anh Thế
18/06/91
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
113. 
Nguyễn Thế Quyền
07/07/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
114. 
Nguyễn Đình Tuấn
16/02/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
115. 
Nguyễn Công Khang
01/06/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
116. 
Nguyễn Tất Thành
02/08/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
117. 
Nguyễn Ngọc Sơn
09/04/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
118. 
Đinh Thị Phượng
10/01/91
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
119. 
Hoàng Thị Vân
19/06/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
120. 
Trương Hoàng Phi
01/10/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
121. 
Nguyễn Thị Tú Oanh
12/09/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
122. 
Lê Hải Yến
14/07/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
123. 
Nguyễn Thị Oanh
28/07/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
124. 
Nguyễn Quốc Vinh
29/03/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
125. 
Nguyễn Nam Vũ
22/09/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
126. 
Nguyễn Thị Hương Sen
10/10/91
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
127. 
Lê Hồng Nhung
06/12/92
QTKD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
128. 
Võ Tuấn Anh
25/06/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
129. 
Phạm Quang Hùng
23/12/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
130. 
Nguyễn Thị Hiền
09/02/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
131. 
Lê Minh Hiếu
30/10/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
132. 
Hoàng Thị Hoa
15/02/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
133. 
Hồ Thị Hương
15/02/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
134. 
Nguyễn Việt Hà
15/06/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
135. 
Nguyễn Thị Hằng
19/01/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
136. 
Nguyễn Văn Hưng
10/12/91
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
137. 
Hồ Thị Hương
21/03/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
138. 
Trần Thị Thu Hiền
08/07/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
139. 
Lê Thị Hằng
01/07/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
140. 
Kha Anh Lê
20/12/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
141. 
Lê Thị Luận
21/01/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
142. 
Trương Thị Hồng Loan
24/10/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
143. 
Đào Thị Thanh Lam
20/02/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
144. 
Trần Thị Thanh Mai
19/11/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
145. 
Hoàng Mạnh Linh
20/8/92
TCNH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
146. 
Đinh Bạt Thao
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
147. 
Bùi VĂn Thành
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
148. 
Nguyễn út Thành
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
149. 
Phạm Thanh Tuấn
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
150. 
Nguyễn Văn Binh
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
151. 
Hồ Sỹ Anh
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
152. 
Đinh Hoàng Đức
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
153. 
Đinh Văn Cường
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
154. 
Trinh Văn Hạnh
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
155. 
Nguyễn Ngọc Quân
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
156. 
Nguyễn Văn Ninh
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
157. 
Ngô Anh Tuấn
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
158. 
Trần Đại Thạch
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
159. 
Nguyễn Ngọc Tài
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
160. 
Nguyễn Thanh Phong
 
KS Xây dựng
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
161. 
Hà Thị Thu
21/12/92
CN Lịch sử
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
162. 
Trịnh Văn Giang
17/12/90
CN Lịch sử
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
163. 
Đinh Duy Hành
23/06/92
CN Lịch sử
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
164. 
Phan Thị Hồng Vân
20/05/92
CN Lịch sử
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
165. 
Đinh Duy Hành
29/03/92
CN Lịch sử
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
166. 
Phan Thị Hồng Vân
20/05/92
CN Lịch sử
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
167. 
Nguyễn Thị Nga
12/08/92
CN Lịch sử
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
168. 
Nguyễn Vũ Hiệp
12/12/91
CN CTXH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
169. 
Trần Thị Kim Long
15/06/92
CN CTXH
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
170. 
Nguyễn Thị Hải Vân
 
SP Lịch sử
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
171. 
Nguyễn Ngọc ánh
24/11/92
SP Lịch sử
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
172. 
Trịnh Thị Duyên
23/06/90
SP Lịch sử
Chưa đối chiếu bằng TN  THPT
173. 
Nguyễn Thị Ngọc Ngà
18/08/92
SP Lịch sử
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
174. 
Lê Thị Chuyên
30/10/92
Du lịch
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
175. 
Trịnh Thị Châm
17/11/92
Du lịch
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
176. 
Nguyễn Thị Hài
19/02/92
Du lịch
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
177. 
Nguyễn Thị Hải
04/10/91
Du lịch
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
178. 
Trần Thị Tâm
03/01/92
Du lịch
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
179. 
Nguyễn Thị Tú Oanh
26/01/92
Du lịch
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
180. 
Hà Thị Mai
27/02/92
Du lịch
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
181. 
Nguyễn Phúc Hà
17/10/92
Du lịch
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
182. 
Lương Thị Hương
06/07/92
Du lịch
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
183. 
Lương Thị Thu
29/11/92
Du lịch
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
184. 
Lê Thị Hà Vân
22/03/91
Du lịch
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
185. 
Lê ly
14/07/92
Du lịch
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
186. 
Vũ Thị Loan
22/10/92
Du lịch
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
187. 
Phạm Thị Minh
18/07/92
Du lịch
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
188. 
Hồ Xuân Đức
03/08/91
KS NTTS
Thiếu Học bạ THPT.
189. 
Hoàng Văn Tâm
06/12/92
KS NTTS
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
190. 
Hoàng Việt Đức
 
CN KHMT
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
191. 
Ngô Viết Lĩnh
04/07/90
SP GDQP
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
192. 
Nguyễn Thị Thảo
27/02/93
SP Thể Dục
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
193. 
Lương Văn Minh
09/09/91
SP Thể Dục
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
194. 
Lý Tiến Đạt
16/10/92
SP Thể Dục
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
195. 
Nguyễn Trọng Tạo
27/12/92
CN Toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
196. 
Nguyễn Thanh Huyền
 
SP Toán
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
197. 
Hoàng Xuân Công
1709/92
Toán - Tin ƯD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
198. 
Cao Huy Mạnh
03/07/92
Toán - Tin ƯD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
199. 
Phan Thị Phương Thảo
01/07/92
Toán - Tin ƯD
Chưa đối chiếu bằng TN THPT
200. 
Trương Văn Tài
23/08/88
Cử nhân  Văn
Chưa đối chiếu bằng TN THPT