Công ty Cổ phần bảo hiểm Thái Sơn (GMIC ) Chi nhánh Nghệ An cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:
1. Trưởng phòng kinh doanh 2 người
            Yêu cầu : Đã tốt ngiệp đại học. Ưu tiên người đã có kinh nghiệm từ 3 năm công tác trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ
2. Chuyên viên kinh doanh 6 người
     Yêu cầu: Trình độ tốt nghiệp Đại học.
3. Nhân viên kinh doanh 10 người
     Yêu cầu: Trình độ trung cấp trở lên. Ưu tiên những người đã làm trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ
4. Kế toán 2 người
     Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chính quy (chuyên ngành tài chính kế toán). Ưu tiên những người đã làm trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ
5. Lái xe 1 người
     Yêu cầu: Có bằng B2. Ưu tiên đã có nhiều năm lái xe kinh nghiệm
6. Cộng tác viên và đại lý bảo hiểm trên đa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh
- Lương cơ bản theo quy định của Công ty
- Lương kinh doanh theo doanh thu
 Chế độ lao động được hưởng theo quy định của nhà nước
Yêu cầu chung: Năng động, có sức khoẻ tốt.
* Trúng tuyển sẽ được đi làm ngay!
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Trung tâm Phục vụ sinh viên Trường Đại học Vinh.
Điện thoại: 0383.856701 hoặc 0974943777 (gặp anh Minh).